قصه ـمون هــــنوز ناتـــمومه ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Sunday 16 Dey 97

با حـــسِ خــــــوب

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 11 Dey 97

می مــیره تـــو دوری این دلِ بی صــــاحاب ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 4 Dey 97

دنیایِ بعـــد از "او" مَـــرا از پا درآورده! ببـــین ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 27 Azar 97

ای بارون ... بزن که نَم نَمِـت شبیهِ بغضم ـه

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 28 Aban 97

بگو رفـتنت شوخیه! یه دروغِ محضــــــــــــــــه

 • His Love
 • Saturday 24 Shahrivar 97

شــــاید همونی که نباید! عزیزم شـــد...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 26 Mordad 97

ببین با حـــالِ پروانه یِ من چه کردی!!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 19 Mordad 97

می ترسم من از آیـــنده ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 8 Mordad 97

داری به زورِ گذشته ـها عاشقِ مــن می مونی ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 26 Tir 97

قولِ خوشبختی نمی دهی مرا ؟؟؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 9 Tir 97

چشات جانِ من است ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 4 Khordad 97

شب تا سحر بی تو ! لبریز از تو ـه افـــکارم ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 22 Ordibehesht 97

میدونی دلم هـــنوز خرابت ـه ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 17 Ordibehesht 97

به پات میشینم ولی تا ... از پا نیـُــفتادم بیا !!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Thursday 6 Ordibehesht 97

قشنگ ـترین عروسِ دنیا ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 4 Ordibehesht 97

گرفتی ازم عشق و انگــــیزمُ

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Thursday 30 Farvardin 97

چه بد گــُـم کرده بودم تو را !

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 22 Farvardin 97

پُــــر شدم از بی طاقـــــتی ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 22 Esfand 96

تا از خواب پریدم، کنارم نبودی!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 15 Esfand 96

از چی برات بگم ... وقتی نگفته ـها با من اَجـــین شده!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Sunday 6 Esfand 96

کاش تو اینجا بــــودی ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 11 Bahman 96

بذار ما فقط! جایِ خوابایِ هم ... سرِ میزِ صبحانه تعبیر شیم !!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Sunday 8 Bahman 96

هـــنوزم عادت نداره دلم به دوریت!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 12 Dey 96

آرام نمیگـــیرد زمین!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 11 Azar 96

کـــنارت که باشم، جـــــهانم بهــشت ـه!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Thursday 2 Azar 96

چــقد این درد عمـــــیق ـه...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 16 Aban 96

بودنت چقد شبیهِ خوابــــم شده ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 9 Aban 96

تو این روزایِ پاییزی، دلِ ما هم پاییز شد!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 12 Mehr 96

میشه باشی همیشه؟؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 24 Shahrivar 96
تـــو ... یعنی شــروعِ یک زندگی ...