۹ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

یکی از مـــــا ... زبونمـ لال ... اگه تنـــهایی برگرده!!...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 27 Aban 94

یه حــسی تو قـــلبمـ ... میگه دوسِت دارمـ !

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 23 Aban 94

نیستی ببینی که چی داره میگذره تو دلِ من ... واسه دیدنِ تـو!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 19 Aban 94

می خــــــوامـ بسوزمـ بســـازمـ ... نمیشه!!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Thursday 14 Aban 94

من و روزایی که نبودی ...

بیکار نبودمـ ولی یه دستی به ســـر و رویِ آرشیو و درباره یِ مـــنِ وبلاگمـ کشیدمـ

یکــمـ تویِ گذشته ها دور زدمـ

با اینکه الان حـــسمـ خیلی خوبه و به اون آرزویی که داشتمـ رسیدمـ

و حاضر نیستمـ حتی یک لحظه از بودنِ یــ❤ــار رُ با تنهاییِ اون روزامـ عوض کنمـ

اما دلمـ واسه یه چیزایی تنگ شــده

واسه دوستایِ قدیمیمـ

یاســی ... خـــانومـِ سین ... که دیگه اصلاً اثری و خــبری ازشون نیست

مــهسا ... جـــوزا ... که هستن و دارمشون ... اما خیلی کمرنگ

مهســایِ علیرضا ... که دیگه مثِ اون موقع ـها نیست ...

تنها دل خوشیمـ در حالِ حاضر راسینال ـه که شــده پر رنگ ـترین واسمـ ^-^

و دوستایِ جدیدی که پیدا کردمـ ... موفرفری ... آرزو ...

ناراحتِ نوشته هایی َمـ که از دستمـ رفتن

هرچی به فکرمـ فشار میارمـ تا بلکه یه حدودشونُ به خاطر بیارمـ و باز بنویسمـ

می بینمـ خیلی بیشتر از این حـــرفا بودن ...

رمــزی نوشتنُ قبل از این َمـ دوس نداشتمـ

واسه یه ســری دلایل رفتمـ ســراغِ رمــزِ ثابت

اما الان دارمـ حسرتِ اینُ میخورمـ که اگه رمز و ادامه مطلبی در کار نبود، میتونستمـ همه خاطراتمونُ برگردونمـ ...

نمیدونمـ ... شاید دیگه دورِ رمــزی نوشتنُ خط کشیدمـ

پ ن: دلمـ نوشتن میخواست ... اما حرفِ زیادی واسه گفتن نبود...

 • His Love
 • Tuesday 12 Aban 94

اینجوری بدونِ تو لحظه هامـُ میگذرونمـ ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 11 Aban 94

دلِ من یـــــخ کـــــرده...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 5 Aban 94

منُ منتظـــر نذار ... که دلمـ کلافه میشه!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 5 Aban 94

دمایِ اتاقِ ســردمـ ، منفیِ تنهایی میشه

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 2 Aban 94
تـــو ... یعنی شــروعِ یک زندگی ...