۱۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

(روزِ پنچمـ) دنیا مالِ ما دوتاس وقـــتی تو اینجـــایی ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 30 Mehr 95

(روزِ چهارمـ) از تنــــهایی بیزارمـ ... فقط تو رُ دوس دارمـ

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Thursday 29 Mehr 95

(روزِ سومـ) زندگی بدونِ تــــو هیچه!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 28 Mehr 95

(روزِ دومـ) شـــدی همه یِ وجــــودمـ ... همه یِ بــــود و نبـــودمـ

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 27 Mehr 95

(روزِ اول) خیلی دوسِت دارمـ ... من از فـــکرِ تو شب ـآ بیدارمـ !!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 26 Mehr 95

ســخته برامـ بدونِ تو ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 26 Mehr 95

صـــبور َمـ که باشمـ ... نه ، طاقت ندارمـ نبینمـ تو رُ

- دیدی آخر یچی جا گذاشتی!!!
اِنقد گفتمـ حواستُ جمع کن!!!

+ چی؟؟؟

عطرِ تــَـنت ...

 • His Love
 • Saturday 24 Mehr 95

خـــیلی دوسَمـ داری ... خیلی بی رحـــمَمـ !!

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 13 Mehr 95

واسه حالِ بدِ چشــــمامـ ، جـــز خودمـ کی نگــــرانه!؟؟؟

از حالِ بدمـ ... قفل شــدمـ رویِ این آهنگ

نه که بخاطرِ تک تکِ حرفاش ... واسه غمـی که داره ...

 • His Love
 • Saturday 10 Mehr 95

فوق العــــادمـ با تو ... وِل نکن دســـــتاتُ

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 5 Mehr 95

خـــدا من و تو رُ داده به همـ ... (با رمــزِ پست ـآیِ عکس دار وارِد شید ^_^)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 3 Mehr 95
تـــو ... یعنی شــروعِ یک زندگی ...