۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

آغوشِ آرومـِ تو اقیانوسِ من شُـــد ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 22 Ordibehesht 96

سکوت میکنمـ که این سکوت منطقـــی ـتره...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Monday 18 Ordibehesht 96

تو واسه من تمومـِ دنیایی ... دیدی چی سرمـ آوردی؟؟

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Friday 15 Ordibehesht 96

دلمـ گـــیره و دلگیره ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 13 Ordibehesht 96

حالِ بدِ چشمامـ ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Tuesday 12 Ordibehesht 96

تنها که باشی ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Wednesday 6 Ordibehesht 96

تو را میخواهَمـ و میخواهـــَمـ و میخواهـــَـــــمـ ...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • His Love
 • Saturday 2 Ordibehesht 96
تـــو ... یعنی شــروعِ یک زندگی ...