رمــزِ ثابتُ هــیچ وقت دوس نداشتمـ !

هیچ وقت!

اما یه ســِــری دلایل دارمـ ...

یکیش اینکه دوست ندارمـ کسی اینجا دلِش بشکــنه یا حسرتی بخوره

خودمـ تنهـــا بودمـ ... 22 سال

میدونمـ یعنی چــی که همه جا عاشقانه ببینی ... دلت بخواد ... اما تنها باشی

یکی دیگه اش اینه که مــن برا دلِ خودمـ و یــ❤ــار مینویسَمـ !

دلیلی نمی بینمـ هــرکی رَد میشه دِل نوشته هامونُ یه نگاهی بندازه ... یا قضاوتی کنه ... یا ...

وَ دلایلِ دیگه ...

اما خــُب یه ســِری از دوســتا هســتن که خاطرشون عزیزه

خیلی وقتا به حــسِ بودن و خوندنِ اونا بوده که نوشـــتمـ ^-^

گـــرچه تعدادشون کمه ... اما هــر کدومشون واسه من یه دنیان*** 96/3/4 :

داشتمـ به این فِک میکردمـ چقد رمز عوض کردن سخته! وَ چقد خوبه که من تا حالا مجبور نشدمـ رمزمـُ عوض کنمـ !

اما همین که به مطلبِ قدیمی ای که در موردِ رمزِ ثابتمـ نوشته بودمـ یه نگاهی انداختمـ ، دیدمـ یه سِری اسامی هستن که الان شاید دیگه منُ یادشون نیاد اصلاً ... یا رمزُ دارن ولی من نمیدونمـ که هستن یا نه!!

واسه اینکه یه اطلاعِ درست و حسابی و معتبری از خواننده ـهایِ وبَمـ داشته باشمـ (که خب تعدادشون َمـ معدوده) به فکرِ تعویضِ رمز افتادمـ !!

با اینکه رمزمـُ خیلی خــیلی دوس داشتمـ ، اما ترجیح میدمـ بدونمـ کی میخونه منُ

بنابراین بعد از 3 سال، امروز (96/3/4) رمــزِ ثابتِ نوشته ـهایِ من عوض میشه، وَ به طبع رمزِ پست ـآی عکس دار همـ ...

با وجودِ اینکه واسه دوستایِ خیلی قدیمیمـ ارزش و احترامـِ زیادی قائلمـ ، اما چون میدونمـ دیگه گذرشون به اینجا نمیخوره، اسمشونُ از لیست برمیدارمـ

حالا لیستِ جدید و آپدیت شده از این قراره

دوستایِ گلمـ : راسینال ... آرزو ... مداد ... آندیا ... فافا ... بهار ... خانومـِ بلاگِــر ... شادی ... ترانه
+ بانویِ تیرمــاهی + جِــری بانــو + فــری خانوم + جانا

مشمولینِ رمزِ پست ـآیِ عکس دار (): راسینال ، آرزو ، مداد ، فافا ، بهار + آندیا + خانومـِ بلاگِـر


نمیدونمـ چــقد منطقی و قابلِ درک ـه، اما یکمی تویِ رمز دادن سخت ـگیرمـ !
باید حتماً طرفمـُ بشناسمـ ، خونده باشمش یا کسی که من خیلی خوب میشناسمش، طرف جانُ بشناسه ^_^

پیشاپیش بابتِ این سخت ـگیری (و همچنین از آقایونِ محترمـ که نمیتونمـ رمز در اختیارشون بذارمـ) عذر میخوامـ